De kledingbieb voor baby's

Interview met Monkind

Bij BIEBY bieden we een selectie aan van modieuze en duurzame merken. Om de merken en mensen erachter wat beter te leren kennen plaatsen we de komende weken interviews op ons blog. In deze eerste editie een interview met Stewart die samen met zijn vrouw Valeria eigenaar zijn van het, uit Berlijn afkomstige, label Monkind. Samen runnen ze het label en hebben ze twee kinderen.

The interview is in Dutch but you can find an English version below.

Hoe is het label Monkind ontstaan?

Valeria is een modeontwerpster en geboren in de voormalige Sovjet Unie en ik (Stewart) ben een muzikant en geboren in Engeland. Valeria heeft een aantal jaar een dameslabel gehad in Berlijn nadat ze was afgestudeerd terwijl ik bezig was met verschillende banen en muziek maken. In 2011 werd ons eerste kind geboren en toentertijd was het behoorlijk slecht gesteld met de mogelijkheden qua duurzame en organische kleding in Duitsland. Alles wat er te koop was, was ouderwets , provinciaals of te netjes. Valeria is toen zelf begonnen met het maken van ontwerpen voor onze zoon. Deze werden in de speeltuin opgemerkt door andere ouders en ze kreeg constant de vraag waar men de kledingstukken kon kopen. Ze besloot toen om unieke en enkele stuks te maken van overgebleven stukken stof voor vrienden en kennissen, wat uitgroeide in een marktkraam waar we de items verkochten. Uiteindelijk heb ik in 2014 mijn baan opgezegd (in de groothandel in koffie) en zijn we samen het label gestart, wat van een klein atelier is uitgegroeid tot een merk wat wereldwijd te verkrijgen is.

Hoe zou je Monkind in 3 woorden omschrijven?


Duurzaam – Moderen en Tijdloos

Hoe belangrijk is duurzaamheid en verantwoorde productie voor jullie en hoe beïnvloedt dit de ontwikkeling en productie van de collectie?

Het is ongelooflijk belangrijk. Het is een bekend, maar niet vaak besproken feit dat de textielindustrie de op een na grootste vervuiler ter wereld is, vlak achter olie. We houden allemaal van leuke dingen, maar MONKIND probeert dit te bereiken op een manier die de kleinst mogelijke impact heeft op onze planeet en de mensen en dieren die hier leven. We produceren in Portugal in fabrieken die al aan de vereisten voldoen om gecertificeerd te worden volgens de Global Organic Textile Standards (GOTS), of die actief aan deze certificering werken. We gebruiken de beste, hoogwaardige organische materialen die gemaakt zijn om lang mee te gaan en te worden bewaard en doorgegeven aan broers en zussen, vrienden of familie. Veel van onze ontwerpen hebben functies die ervoor zorgen dat het kledingstuk meegroeit met je kind, zoals meerdere knoopsgaten en lange pijpen die kunnen worden omgevouwen om de levensduur te verlengen. De verpakkingen die we gebruiken om de artikelen in te verpakken zijn van 100% gerecycled en 100% biologisch afbreekbaar materiaal gemaakt. We gebruiken alleen elektriciteit die is opgewekt via natuurlijke energiebronnen en uiteraard gebruiken we gerecycled papier op kantoor. We werken er ook aan om voor de meerderheid van onze artikelen 100% veganistisch te zijn - een primeur voor ons vakgebied. We verzenden al onze artikelen vanuit ons magazijn in de buurt van onze productie om de afstand die kledingstukken maken te verkleinen en dus onze - en uiteindelijk de CO2-voetafdruk van de consument - te verminderen. Om nog maar te zwijgen van de onnodige spanning die de e-commerce-industrie heeft op post- en koeriersdiensten, wat er vaak toe leidt dat deze bedrijven meer salarissen van personeel moeten betalen om de netwerkdekking en levertijden te kunnen bieden die we allemaal hebben leren kennen en verwachten We adviseren mensen bewust te kopen, kwaliteit te kopen en merken en bedrijven te ondersteunen die de overtuiging delen dat we niet mogen negeren dat onze industrie de op één na grootste vervuiler ter wereld is. We erkennen dit feit en nemen stappen om onze impact op de toekomst van onze kinderen, kleinkinderen en latere afstammelingen te verminderen!

Hoe beïnvloeden je familie en kinderen het design proces?

We worden heel erg geïnspireerd door onze kinderen. Ze zijn slim, zelfstandig en verassen ons elke dag. Ze geven ons feedback op de items die we maken: “Nee, ik zou dat niet aantrekken” betekent dat een item niet in de collectie terecht komt en met een “Ja, ik vind het geweldig” wel. We proberen ook hun openheid, positiviteit en vermogen om te leven in het moment over te nemen. We denken dat de hele wereld - met name gezien de huidige wereldwijde sociaal-politieke kwesties met racisme en onverdraagzaamheid - veel kan leren van alleen maar te observeren hoe kinderen, wanneer ze worden grootgebracht om zelfverzekerd en open te zijn, omgaan met dagelijkse situaties.

Wie of wat inspireert je?

Zoals gezegd mijn kinderen, maar daarnaast ook veel andere dingen zoals architectuur, kunst en muziek.

Wat zijn je favoriete items uit de huidige collectie?

De Puff Overall is erg schattig en goed gelukt en we zijn ook erg blij met de combinatie van de sweater met de Okergele streepjes en de Pinstripe rok … een echte hit.

Kun je me iets vertellen over de volgende collectie en andere toekomstplannen?

In de volgende collectie zetten we het aardse van de huidige collectie voort met natuurlijke tinten en we zullen ook wat nieuwe materialen toevoegen waar we nog niet mee gewerkt hebben. Maar geen paniek, de klassiekers zullen blijven bestaan. Wat betreft toekomstplannen zijn we aan het bekijken of we ook 1 a 2 items voor mannen kunnen toevoegen … ik (Stewart) vraag daar al zo lang om, dat ik Valeria bijna heb overtuigd om het te doen.

De prachtige nieuwe zomercollectie van Monkind kun je uiteraard vinden bij BIEBY, klik hier om alle items te bekijken.

Naast kinderkleding hebben ze ook prachtige items voor dames (en wie weet in de toekomst dus ook voor heren) die je op de website van Monkind kunt bekijken.

 

ENGLISH 

How did Monkind first come about?
Valeria is a fashion designer born in the USSR, I’m a musician born in England. She had a DOB label for a few years after finishing studying in Berlin whilst I was jobbing around and playing music. Then we got pregnant and had our first. At the time (2011, 6 years ago) the organic fashion in Germany was pretty awful. Old-fashioned, provincial and very twee, so V started to create her own designs, which were seen on playgrounds, etc. where she was constantly asked about them. She then decided to start making single pieces for friends from the remainders of fabrics. This grew into a market stand, which then grew - after I quit my job in wholesale coffee in 2014 to join her - into a small atelier and now global retail/wholesale!

What three words best describe Monkind?
Sustainable. Modern. Timeless.

How important are ethical and environmental considerations to you and how does it influence the (development) of the Monkind collection?
Incredibly! It’s a well-known, but not often talked about fact the textile industry is the second biggest polluter in the world, closely behind oil. We all like to have nice things, but MONKIND tries to achieve this in a way that has the smallest possible impact on our planet and the people and animals that live here. We produce in Portugal in factories that have either already met the requirements to be certified under the Global Organic Textile Standards (GOTS), or are actively working towards this certification. We use the finest, high-quality organic materials that are made to last and be saved and passed down to siblings, friends or family. Many of our designs have features that allow the garment to grow with your child, such as multiple button holes and long legs that can be turned up to increase longevity and wear-time. The bags we use to pack the finished items in are 100% recycled and 100% biodegradable. We use only electricity which was created from renewable energy sources and of course recycled paper in the office. We’re also working towards being for the majority of our items 100% vegan – a first for our field. We ship all our items from our warehouse located close-by our production to reduce the distance that any garments travel and therefore reduces our – and ultimately your, the consumer’s – carbon footprint. Not to mention the unnecessary strain the ecommerce industry has on postal and courier services, which often results in these companies having to pay more staff smaller salaries to be able to offer the network coverage and delivery times that we’ve all come to know and expect. We advise you to buy consciously, buy quality and support brands and companies that share the belief that we shouldn’t ignore the fact that our industry is the second biggest polluter in the world. We acknowledge this fact and are taking steps to reduce our impact for our children’s, grandchildren’s and later descendant’s futures!


How does your family and your kids influence the design process?
Do your children ever offer advice or get involved in the design process?
We’re inspired a lot by our children. They’re so smart and self-sufficient and surprise us everyday. They give us feedback on pieces “no, I wouldn’t wear that” means it doesn’t make it into a collection and “I love that” means it does! They make us laugh and surprise us every day. We also try to adopt their openness, positivity and ability to live in the moment. We think the whole world – particularly considering the current global socio-political issues with racism and bigotry – can learn a lot from just observing how children, when raised to be confident and open, deal with daily situations.

Who or what inspires you? 
See above! But also many other things: architecture, art, music…

What are your favorite items of the current collection?
The Puff Overalls are so cute and worked out really well. We’re also really pleased with the combination of Ochre Stripe Pullover and Pinstripe Skirt…such a hit!

Can you tell me something about the upcoming collection and future plans 
The next collection will continue to be earthy, natural tones, though we’re adding some new materials we’ve never worked with before. Though don’t worry, the classics will still be there. In terms of future plans, we’re contemplating developing one or two pieces for men….Stewart has been going on long enough to have almost worn Valeria down to do it!!